utorak, 18. travnja 2017.

BACKO MINI EXPRES nakon Adventa

Na radnom stolu se začas stvori hrpa vagona i lokomotiva
Kad se zna da stalno vozi preko 100 lokomotiva i 1.000 vagona jasno je da uvijek ima posla na održavanju
Rade se dugački dijelovi za cestu na velikoj maketi, treba napraviti oko 300 metara!
Svaki dio ima svoje napajanje (jer bi bilo nemoguće jednim pokriti sve) pa je potrebno uskladiti frekvencije svakog dijela pomoću kondenzatora
Donja prostorija sa maketama za vožnju posjetilaca je dobila lijepe puzzle slike
Dežurajući u dućanu Kruno sastavlja lijepe kućice za veliku maketu
Djelomično sam obnovio vitrine novim modelima
Gore je za usporedbu najveća i najmanja parna lokomotiva (standardnog kolosjeka)
Priprema se ploča za novu cestovnu maketu
Nakon urezivanja kanala polažu se žice vodilje
Stara maketa ima preko 15 godina i dotrajala je, preživjela je brojne dopune i promjene
Iskoristit će se puno elemenata sa nje poput skretnica i magnetskih kontakata
Nakon postavljanja svih žica, kontakata i skretnica kanali se gipsaju i bruse
Odozdola je složeno bežično napajanje
I ovdje su potrebni kondenzatori za usklađivanje frekvencije na svim dijelovima cesta

Napravljena je probna rampa za utovar kamiona na vagone
Bočno su bakarne trake koje isijavaju visoku frekvenciju kojom se pokreće kamion
Kompozicija može imati više vagona, kamion se uvijek zaustavlja na zadnjem slobodnom mjestu

Nakon uspješnih proba napravljena je rampa koja će se ugraditi na maketu
Mikrosklopka na kraju kolosjeka služi za zaustavljanje vlaka
Kamion izgleda ovako (odozdola)
Otraga je priključak za programiranje dekodera i vanjsko napajanje
I autići imaju takove izvode
I evo rampe na maketi (kod stanice na lijevoj strani)
Bakrene trake su skrivene imitacijom betonskih blokova
Ispod mostova je inscenirana nesreća sa izlijetanjem vlaka
Na ovom vrhuncu je stavljena rampa za polijetanje paraglidera
Nova cestovna maketa je u fazi gipsanja i brušenja
Lijevo od ulaza i same makete je do nedavno bio jedan ormar koji je u stvari služio kao vrata za prolaz u stražnju prostoriju. Ona je dugo služila kao skladište pa i radionica no sada je uređena te će se uskoro posjetioci kroz nju moći spustiti u podrum.
Nedavno sam slikao početak radova
Kroz rupu u zidu će dolaziti vlakovi sa makete i spuštati se u podrum
Nema komentara:

Objavi komentar