četvrtak, 25. veljače 2016.

Postavljanje trasa za prugu, pruge i gornjeg voda na prvi element

Počelo je slaganje pruge preko špera kojeg treba ispiliti u trase
Međutim kako treba dodati još stupova i učvršćenja za trase morao sam sve maknuti i taj dio staviti na mjesto gdje to mogu napraviti

Preko ovih malih prečki će izlaziti trase prema donjoj i gornjoj stanici. Kako nisam imao dovoljno visine za gornju trasu morao sam 
odrezati jedan dio okvira no odmah sam odostraga dodao ojačanje.


Priprema za šablonu II nivoa


Osnovni nivo koji će biti u ravnini je gotov

Malo igranja probnim slaganjem preostala 3 nivoaNakon postava gornjih trasa neki ozbiljniji radovi dole neće biti mogući pa ću napraviti i kontaktnu mrežu (od mesing žice)


Prije montaže pruge treba sve dobro očistiti i pažljivo pregledati. U tunele i ostala nedostupna mjesta uvijek treba staviti najbolje tračnice
da kasnije nebi bilo čuđenja.

Jednu skretnicu je trebalo skratiti /netko je tu skretnicu išao čistiti razređivačem pa se otopilo bojanje, no ona se ionako neće vidjeti/
Releje koji će biti zaduženi za samostalni rad toga dijela makete isto tako treba dobro pregledati te očistiti sve kontakte.
/Kako bi sveo brojne žice na minimum svaki dio makete će imati svoju grupu relea, u blizini odsječaka, skretnica i signala/

Čast prve probne vožnje prije fiksiranja pruge je pripala najmlađoj lokomotivi u kolekciji

Skretnicama koje neće biti vidljive skidam kućice sa signalizacijom/rasvijetom jer je nepotrebna.
Iako vlakovi u tunelima neće voziti brzo napravit ću zaštitnu ogradu jer Murphy nikad ne spava! 
Malo sam se bavio crtanjem i malo sa montažom...

Ovo su radne skice spajanja pruge u donjem dijelu brdskog elementa makete.

Druga skica je shema spajanja relea...trebat ću je napraviti ozbiljnije na više prostora. Z, X i Y idu prema drugim dijelovima makete, a tamo se nalaze i kontakti 
šX, šX2, šY. šY2, šZ i šZ2. Imade i nešto slobodnih polja na slijedećoj slici, tamo će se spojiti kontaktne pruge i signalizacija zauzeća kolosjeka
(tako da ne moram otvarati poklopac koji će skrivati tu prugu da vidim ima li štogod tamo)
Dakle taj dio makete će se spajati sa ostalim djelovima sa svega 10-ak žica (preko konektora)

Odustao sam od starih Maerklinovih relea (koje ću koristiti na "morskoj" maketi) i stavio odlične Wiessmannove. Rade na AC ili DC 16 v, troše svega 150 mA a prekidaju struje do 2 A. Mogu se upravljati impulsno no podnose i dugotrajnu struju. To su bistabilni relei- dakle sa 2 stabilna položaja. 
Relei pamte zadnji položaj i nakon isključenja iz struje (ako treba i godinama)
Za prugu na tome dijelu makete bit će dovoljna 2 transformatora od 30 VA, jedan će biti podešen na otprilike 10 volti za sporu vožnju i vožnju nizbrdo a drugi za uzbrdo sa nekih 14 volti. 16 volti je za skretnice i rad releja.
Na tome dijelu pruga se teoretski može naći do 9 vlakova, u stvarnoj vožnji će ih biti oko 6 pa će istovremeno voziti 3-4 vlaka


Dva dana strpljivog rada mi je trebalo da spojim sve, i mene je malo iznenadila količina spojeva i žica (na tu ploču se spaja preko 70 kablova!)
a to je tek jedna od manjih ploča za spajanje! Jedna otprilike slična ovoj će biti za drugi dio iznad ovoga (planinski dio), manja ploča će trebati
za otvorene pruge a 2 dosta veće će biti za stanice!
Bojama žica odnosno malih utikača sam donekle razdvojio razne struje (za prugu, za automatizaciju te za signalizaciju)
Pored ostaloga na to će biti spojena i mala signalna ploča sa trasom pruge i pokazateljima zauzetosti kolosjeka i stanja na odsječcima pruge.

Izrada gornjeg voda od mesinga
Šipke od mesinga debljine 3 mm su mi poslužile da izradim nosače kontaktne mreže u tunelu

Desno su Maerklinovi djelovi mreže sa izolacijom koja se stavlja na odsječke

Između dođu djelovi mreže koji se mogu podesiti prema potrebnoj dužini (na slici još nisu spojeni)

Na ostalim mjestima sam za nosače upotrijebio šipke promjera 4 mm


Stupove postavljam sa razmakom od 40-50 cm, a sama žica mreže je promjera 2 mm
Jedan običan vagonček kojemu sam na krov stavio pantograf mi služi za kontrolu kod postavljanja žice, odstupanje lijevo-desno je svega 
+/- 5 mm. Treba paziti i na visinska odstupanja, i tu je u igri otprilike ista brojka.

Žica se dosta teško lemi jer mesing brzo oksidira a i dobro prenosi toplinu pa je potrebna jača lemilica (ja radim sa 80 Wat-nom no bolja bi bila od 120 Wati npr)


Izrada zaštitne ograde
Ogradu sam napravio od nađenih ostataka kanalica za razne strujne instalacije

L alu-profil mi je poslužio kao držač


Evo i malo današnjih vožnji, mala ima problema sa kontaktom jer su joj opruge na pantografu preslabe, probat ću ih nekako nategnuti
ili zamijeniti jačima (no ionako ona neće voziti ovdje)
Veće lokomotive nemaju tih problema, sigurno voze i minimalnom brzinom (kao i maksimalnom)

Upravljački modul je spojen sa do sada izvedenom prugom, proba je bila uspješna
/žice ću dovesti u red kad budu sve spojene, a to znači još 50-ak njih/
Postavljena je trasa 2 i 3. nivoa
Uspon je do 3 posto, kako se pruga uglavnom penje po vanjskoj (desnoj) strani tako će spuštanje biti nešto strmije (oko 4 %).
Očekujem da će lokomotive bez problema vući i do 2 metra dugačke kompozicije
Došla je i pruga na trasu, slijedi spajanje pa kratke probne vožnjice prije fiksiranja tračnica
Ovdje ulazi pruga sa visinom od 14 cm a izlazit će gore na 37 cm visine (od osnovnog nivoa)
Žice se neumoljivo množe, prije spajanja svaku treba provjeriti dali radi
Drugi nivo je isproban pa je dobio ogradu i kontaktnu mrežu
Gornji vod još nije potpuno dovršen
Nakon svakog lemljenja slijedi prva kontrola malim vagonom, kad sve bude postavljeno slijede strojne vožnje
Pruga je došla do 3. nivoa
Iznad dolazi još jedan krug
Evo novih radnih pobjeda, KM je došao do kraja 3.nivoa
Žice treba još malo dotjerati (na slici se vidi da jedna visi) no to ide lagano uz stalnu kontrolu vagončeka sa pantografom
Slijedi polaganje završnog kruga na 4. nivou
Dodan je jedan zavoj na kojeg se nastavlja 4. nivo
Gornji vod je također napredovao
To su sada opasne visine, ograda je prva koja slijedi /inače maketa će straga i na obje bočne strane biti do zida tako da prema tim stranama nema opasnosti/
Dakle sutra najprije ograda pa brojne probe i kad sve bude u redu zadnjih 3 metra do izlaska je već spremno!
Nešto mi uvijek zadrhti ruka kad slikam mobitelom? /bit će da previše šarafim sitne vijke sve dok ne dobijem grčeve u šaci/
Dakle pruga je došla do kraja, odmah slijedi i ograda
I gornji vod je došao do kraja

Na jednom dijelu pruga ide točno iznad one ispod, ostao je svega milimetar- dva slobodnog prostora
Razmak od jedne do druge trase je 90 mm
Slijedi najprije čišćenje, uređenje

Slijedi najprije čišćenje, uređenje i slaganje žica pa probne vožnje dugačkih vlakova
Danas sam spojio sve žice za sada (doći će još 30-ak žica za kontrolnu ploču sa shemom pruge i signalizacijom stanja)
Kad sve funkcije više puta isprobam grupirat ću žice
Za sada sve slobodno visi
Treba isprobati više raznih lokomotiva sa raznim kompozicijama
Još jednom sheme i nacrti (poboljšani)
Velikim slovima su obilježene pružne izolacije, malim slovom je izolacija KM
Š jesu šalt-tračnice na kojima lokomotiva skijom da strujni impuls (u smjeru vožnje. Š od 13 do 16 se nalaze na drugim djelovima makete.
K su kontaktne tračnice na kojima lok i vagoni daju trajnu struju na izvodu dokle god se nalaze na njima (kao signal zauzeća tog bloka)
Malo objašnjenje rada- kad jedan vlak izađe sa bloka A ili B preko š3 daje zeleno izlaznom signalu na stanici prije. Drugi vlak izlazi iz stanice
te preko š1 gasi izlazni signal na crveno i dolazi na slobodan kolosjek (A ili B) Vlak sa bloka C može ući u stanicu na slobodan kolosjek tek kad
neki treći vlak ode iz te stanice u drugom smjeru i preko š14 da zeleno za ulazak u stanicu.
Na dvokolosječnoj pruzi je isto- jedan vlak može dalje tek kad vlak ispred njega izađe iz slijedećeg bloka te na drugom u nizu dade impuls
za zeleno. Ukoliko je puno kompozicija vlakovi će voziti od bloka do bloka, kod manje kompozicija na maketi prelazit će i više blokova odjednom.
Još jednom dorađena shema spajanja na upravljačkoj ploči
Trebat ću je napraviti još jednom sa boljom raspodjelom žica u prostoru, strelice iznad š gore označavaju vezu prema drugim upravljačkim pločama.
Transformatora će biti 4, 2 su za vožnju preko KM. Na cijeloj maketi će biti jedna višepolna sklopka kojom ću moći birati analognu ili digitalnu
vožnju, bit će moguće i kombinacije dole analog gore (KM) digital ili obrnuto (zato su na relejima i odvojeni kontakti za odsječke).
Imam još slobodnih spojnih mjesta jer ću naknadno napraviti i kontrolnu ploču sa shemom pruge isignalizacijom stanja na blokovima (crveno ili zeleno) te zauzećem pruge (bijelo)- to je ukupno još 30-ak žica!
/ako nekome treba još objašnjenja čekam pitanja/
Danas sam zaključio da je (za sada) gotov donji dio tako da sam ga išao gurnuti na mjesto gdje će i biti. Najprije sam morao na njega staviti
gornji dio...
Pa sam onda sve odgurao do kraja prostorije gdje će i biti
Sutra ću taj gornji dio skinuti i pomaknuti na sredinu tako da se mogu primiti posla i na njemu, i tu će biti veselja sa nivoima, skrivenim stanicama
ali bit će i dosta vidljivih djelova sa mostovima i tunelima!
Inače neki dan me Murphy zabavio kratkim spojem na pruzi... smiling devil 
Zadnje djelove pruge donjeg dijela sam testirao i bilo je sve Ok pa sam išao stavljati KM, nakon toga odjednom imam negdje kratki spoj?
Najprije sam isključivao pojedine sekcije pruge (od bloka do bloka) da otkrijem na kojoj je kvar, kad sam je otkrio pažljivo gledam i ne vidim
razlog? Onda sam išao odspajati tračnicu po tračnicu dok nisam došao do problematične.
Tek tada sam zaista pregledavanjem svakog mm otkrio jednu malu kuglicu tinola koja se zabila kroz rupu na sredini gdje izlazi srednji vod
te ga spojila sa masom cijele šine!
Dok sam lemio KM stavljao sam uvijek ispod jedan komad pertinaksa da spriječim nešto takovo, no jedna kuglica se otkotrljala i upala u taj otvor.
         To bi za sada bilo sve o ovom dijelu makete, uskoro otvaram novo poglavlje!

srijeda, 24. veljače 2016.

Novi projekt za podrum

Prošlog ljeta sam se dosjetio kako na istom prostoru napraviti još veću maketu pa sam se na jesen primio posla
Na cca 9,5 kvadrata podruma će biti maketa od 9,5 kvadrata a bit će još i mjesta za 3-4 čovjeka (oko 2,5 kvadrata prostora)!?
Tajna je u izvedbi 2 stanice- jedna će biti iznad druge sa visinskim razmakom od pola metra.
Jedna stanica će biti pretežno teretna sa okretaljkom i velikom ložionom a druga (iznad) pretežno putnička sa pomičnim mostom i depoima za diesel i
električne lokomotive. Donja će biti širine 90 cm i dužine 3,5 m. a gornja 78 cm x 3,5 m., iz nje će ići lokalna pruga na treću brdsku stanicu dužine 180 cm. (bit će i 4 skrivene stanice odnosno stajališta)
Ukupno će biti 8 nivoa, od početnih 90 cm do 165 cm (gornja stanica).
Iz obje velike stanice (dužina kolosjeka 200 cm) ići će dvo-kolosječne pruge preko velikih zavoja (R 4 i R 5 sa K-tračnicama) do ravnih trasa dužine oko3 metra tako da ću imati vidljive 2 pruge ukupne dužine oko 8 metara. Jednokolosječna pruga će biti vidljiva na nekih 5 metara ukupno.
Sve skretnice i najmanji (skriveni) radijusi će biti R 2, jedino će lokalna pruga imati pretežno R 1.
Ukupno će biti mjesta za 25 i više vlakova, istovremeno će moći voziti 7-8 vlakova preko automatskih pružnih blokova.
Maketa će biti sastavljena od 9 djelova (i 2 pomična radi lakšeg ulaska u prostoriju), najveći će biti 185 x 110 cm.
Sav drveni materijal je kupljen, ispiljen i sada slijedi fina obrada te sastavljanje. Kupio sam ukupno 15 letava 3x5x400 cm (60 metara) i nakon rezanja mi je ostao višak (koji će se ionako upotrijebiti)

Izrezane letve za okvire (kasnije sam kupio još 3x 4m ovakvih letava te 5x 4m tanjih letvica od 2x4

Kasnije sam ih još malo pobrusio vibracionom brusilicom da budu glatke.
Uz tu građu trebat ću još najmanje 50-ak metara tanjih letvi (od 1x2 do 2x4 cm) koje će služiti kao pojačanja i nosivi stupovi pojedinih trasa.
(taj materijal imam od ranije)
Kupio sam i izrezao 9 kvadrata šperploče, a od ranije skupljenoga imam ih još najmanje toliko i nadam se da će mi to biti dovoljno.
Ako primijetite da me dugo nema ili da malo pišem to je zbog radova na maketi!
To se u meni (i na skicama) kuha već dosta, oko godinu dana! 
Dosta je to ozbiljan i ambiciozan projekt, no standardnih maketa sam napravio dosta a kao valjda svoju zadnju treba napraviti nešto ozbiljnije
(na granici mogućega). Obzirom da mi je prilaz podrumu a i sam prostor dosta skučen moram to sve napraviti od manjih djelova.
Prvi će biti brdski dio 185x110 koji će biti u stvari od 2 djela (jedan iznad drugoga) i visine oko 75 cm. U njemu će biti 4 skrivene stanice
(stajališta) te ukupno 8 nivoa. Dok ne bude ničeg drugoga taj dio makete mogu odmaknuti od zida kako bi mogao raditi sa obje strane.
Trebat ću polagati prugu nivo po nivo uz ozbiljne probe vožnje i onda postavljanje kontaktne mreže. Tek kad sve bude postavljeno i 
provjereno mogu taj dio gurnuti do kraja i nastaviti sa drugim djelovima makete.
Još nisam definitivno razčistio razmještaj skretnica i kolosjeka na velikim stanicama, to ću najbolje napraviti slaganjem "u živo" (pa će biti još slika)
Radna skica donjeg nivoa makete izgleda ovako:

Kao što rekoh, definitivni raspored skretnica i nekih sporednih kolosjeka ću napraviti "u živo" (pa slikati).
Lijevo je olovkom nacrtana povratna petlja donje stanice (visina 0), u tunelu će 2 vlaka moći čekati na ulazak u stanicu.
Crtkano je iznad dvo-kolosječna pruga koja ide od donje do gornje stanice, ukupna dužina pruge između stanica je oko 14 metara i bit će podijeljena na dva puta po 5 blokova- dakle to je 10 mjesta/ mogućnost istovremene vožnje do 8 vlakova.
Uspon će biti do 3 posto budući da ću voziti kompozicije do 190 cm dužine.
Vlakovi voze posve samostalno, kad se oslobodi blok ispred sam kreće. U stanicu ulaze na prvi slobodan kolosjek a izlazi onaj koji je prvi ušao.
Kasnije ću dodati razvrstavanje tako da putnički idu na svoje kolosjeke a teretni na svoje.
Ručnim preusmjeravanjem na servisni kolosjek kompoziciju "izbacujem" iz automatskog režima pa joj onda ručno mogu zamijeniti lokomotivu.npr.
Kod ulaska u prostoriju pruga se može maknuti (na oba nivoa) radi lakšeg ulaska).
Nacrti viših nivoa.


Drugi nivo kojeg ću vjerojatno dodatnim heliksom u tunelu lijevo dignuti za još 9 cm
Ponavljam- dugački zavoj kojim se dolazi u stanicu na desnoj strani je R 4 i R 5, a i pruga sve do tunela na lijevoj strani će biti fino pošodrani K
(isto važi i za donju stanicu). Prostor između kolosjeka sa M prugom na stanicama će biti popunjen također sa šoderom tako da će se prikriti izgled
M tračnica.
Kod brdske pruge će u tunelu biti jedna mala skrivena stanica tako da mogu istovremeno pustiti vlakove sa srednje i gornje stanica pa će se u tunelu
mimoići. Između te 2 stanice će voziti šinobus i jedna motorna garnitura koje će same mijenjati smjer na stanicama te jedna mala putnička i teretna 
garnitura kojima ću ručno mijenjati lokomotive i smjer (moram i ja nešto raditi).


Dužina kolosjeka na maloj stanici je 130 cm.
Na tome dijelu makete će biti dosta reljefa, raznih mostova, nešto ceste i vode a gore ima mjesta za maleno selo.
Uz donje stanice ima malo mjesta, samo za stanične zgrade i poneku od naselja u lijevom dijelu.
Ako maketa jednog dana dođe u veći prostor imam mjesta za poveći grad u sredini (na mjestu koje sada služi za prolazak)
Na većim stanicama i pruzi oko njih ima ukupno 26 blokova (računajući i kolosjeke na stanici) tako da po njima komotno može
voziti 20 kompozicija. Gornja stanica, pruga do srednje i kolosjeci za nju na srednjoj stanici imaju 9 blokova što je dovoljno za vožnju 4 vlaka.
Ukupno ima mjesta za 40-ak lokomotiva (računajući i na depoe) + još nekoliko manevarki.
Kada vlak krene iz jedne veće stanice pređe oko 40 metara dok se ne vrati na isto mjesto!
Brdska pruga ima oko 9 metara između stanica.

Namjeravao sam djelove makete sastaviti u garaži radi više mjesta, no loše vrijeme me omelo u tome!
(milije mi je u toplom podrumu a i lakše mi je bilo prebaciti sve u djelovima)
Tako sam u relativno skučenom prostoru počeo sastavljanje


Kad sam prvi i ujedno najveći dio htio staviti na mjesto nisam mogao! 
Lijevi zid na sredini ima trbuh pa je prostor uži za 2 cm tako da sam taj dio makete morao skratiti za 2 cm (no skratio sam ga za 3 za svaki slučaj).
Tako je sat dužina tog dijela (i onoga koji će doći na njega) 182 cm.


Taj dio imade stupove koji su viši 2 cm, na to će se gornji dio samo nataknuti (i držati)!
Unutar toga dolazi još dosta raznih uzdužnih, poprečnih i dijagonalnih ojačanja kao nosači trasa.
Sastavio sam i okvire za gornju i donju stanicu koji če dobiti još poprečna ojačanja


Kod stavljanja šperploče na dodatna ojačanja odozdola sam stavio male letvice sa razmakom za provođenje žica.
Drugi način je da se buše rupe u tim poprečnim letvicama no onda bi ih oslabio.


Vodim se ciljem napraviti sve što laganije, jer ti dijelovi makete ionako neće biti opterećeni nekim teškim reljefom.
/jedini pravi teret će biti teške Maerklinove lokomotive/


Letve okvira su 50x30 mm, ojačanja 40x20 a šper je debljine 5 mm.
Kad bih išao na neke jače konstrukcije i debljine dobio bih 2x veću težinu a malo na nešto slabijoj torziji (izvijanju) makete.
Svi djelovi će biti međusobno spojeni sa po 2 vijka M 6 dužine 70 mm, a kablovi će se spajati višepolnim konektorima.
366 cm dužine za stanice je sasvim pristojnoNosači gornje stanice su montirani, uz stalnu kontrolu da sve bude točno na mm

Na gornju stanicu će odozdola doći led traka a možda i mini reflektori

Ložiona je na svome mjestu


Sastavljen je i postavljen II kat najsloženijeg dijela makete


Lijevi uski ali dugački dio na kojemu će biti 2 dvokolosječne pruge ću raditi na samom kraju jer mi taj prostor sada služi za odlaganje i spremanje.
Sada se treba primiti pravoga posla- izrade trasa za pruge, najprije u donjem dijelu brdskog segmenta.
Bit će ukupno 4 nivoa pruge, kad stavim najdonji ide pruga pa probne vožnje, kad sve bude provjereno dolazi gornji vod pa njegova provjera....
i tako redom nivo po nivo!

Dvokolosječna pruga ide iz donje stanice uskim dijelom makete prema planinskom dijelu (oko 4,5 m dužine), tamo se okreće i radi
1 heliks pa se vraća opet uskim dijelom prema gornjoj stanici. /vidi nacrt/
To je ukupno preko 15 metara pruge pa je usponom od 3% dovoljno da se popne na 50 cm.
Jednokolosječna pruga koja ide sa gornje stanice do završne kruži planinskim dijelom i 10-ak metara je dovoljno da se popne slijedećih
40 cm (uspon do 4%). Tom prugom će voziti kraće kompozicije (do 140 cm) pa taj uspon neće biti problem za Maerklin lokomotive.

Početak postavljanja pruge je u slijedećem nastavku!