srijeda, 22. srpnja 2020.

Backo mini express VI 2020

Unutrašnjost planine ispod skijališta
Grad na lijevom dijelu makete je dobio konačnu postavu
Sve kućice su ručno dorađene / obojane
Svaka imade više rasvjetnih tijela u sebi
Upravljanje za različito paljenje svjetala
Nedostaju još ljudi da ožive taj prostor
Doći će još i malo zelenila
Uklonjeno je jedno raskršće koje je zadavalo probleme cestovnim vozilima
Zbog više pravaca kretanja su žice vodilje bile blizu jedna drugoj pa se znalo desiti da vozilo skrene krivim putem
Trebalo je te vodilje postaviti na novo sa većim razmakom
i to odmah isprobati sa više raznih vozilaNastavak
Neobično je vidjeti jedan vagon za čišćenje na cesti?