petak, 16. listopada 2015.

Nova isporuka je na https://files.acrobat.com/a/preview/74e8a03a-1cb8-415e-9d90-1ba699c676b8
Razne teme o gradnji maketa, nacrti pruga te posebno naglašavam nacrte svih njemačkih parnih
lokomotiva u mjerilu 1:87!

Nema komentara:

Objavi komentar